Vem var Govinda?

Govinda – eller ursprungligen gopendra – betyder hedarnas furste. Det är ett tillnamn för den hindusistiska guden Krishna.

Namnet framträder som den 187:e och 539:e namnet på Vishnu i Visnu Sahasranama.

Inom indisk/ hinduistisk mytologi finns det ett stort antal olika gudar och ord. Denna mytologi är som allra störst i Indien, men har spritt sig även till västvärlden.

Ett intressant faktum om ordet ”Hindu” är att det faktiskt i själva verket är ett persiskt ord som kort och gott betyder ”indier”. Det persiska ordet kommer i sin tur från skriftspråket sankrit.

Inom den indiska mytologin finns det tusentals olika gudar som alla har olika egenskaper och betydelser. Då Indien är ett så stort land finns det även gudar som är större mer i mer specifika delar av landet.